Een helpende hand zonder wijzende vinger

Doel van onze stichting

Mensen die een dierbare verloren hebben worden ineens geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. Iets waar niet vaak over nagedacht wordt.

De kosten die komen kijken bij een uitvaart zijn erg hoog. Vele mensen hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet in staat een uitvaart te betalen. En dat terwijl het op een mooie manier afscheid nemen enorm kan helpen in het rouwproces. Stichting Van mij voor jou wil hierbij helpen en het mogelijk maken de verdrietige dag een beetje mooier en makkelijker te maken.


Alle kleine beetjes helpen en dus kunt u een verzoek indienen zodat de Stichting u kan helpen om toch dat extraatje te kunnen realiseren voor het mooiste afscheid.

Ik heb in mijn omgeving nu al een paar keer meegemaakt dat mensen die overleden zijn, om wat voor reden dan ook niet of te laag verzekerd zijn voor hun uitvaart.  De achtergebleven familie kan deze kosten ook niet altijd betalen en dat kan behoorlijke problemen veroorzaken. Ik wil hier graag een steentje aan bij dragen en heb besloten een stichting op te zetten die mensen hierbij kan helpen.

Ik heb mijn stichting de naam “van mij voor jou” gegeven, natuurlijk kan ik geen hele uitvaarten bekostigen maar ik denk dan aan kleinere dingen zoals bijvoorbeeld bloemen, kaarten, foto’s. Wat ik vooral wil is de nabestaanden ontzien van zulke zorgen, nabestaanden hebben namelijk tijd nodig om te rouwen. En ik wil hiermee graag helpen om zo hun zorgen uit handen te nemen. Iedereen verdient een mooi afscheid.

Melanie Whitlau

Wat doet deze stichting?

Het zou eigenlijk ‘doodgewoon’ moeten zijn om tijdens je leven na te denken over de dood. Veel mensen vinden dat een taboe of moeilijk om daarover te praten. Toch is het goed om nu al met je naasten te praten over de situatie. Bespreek de financiële situatie en buig je vast met elkaar over de taken die voor de deur staan. Hoe ingewikkeld het ook is, er zijn altijd oplossingen te vinden.

Een goede voorbereiding door je ruim van tevoren te oriënteren is de eerste stap. Dat geeft rust en maakt van nabestaanden later niet nodeloos spoorzoekers, die zich moeten afvragen wat de laatste wensen zijn, of welke verzekeringen en lidmaatschappen er zijn.

Stichting Van Mij Voor Jou helpt mensen met een smalle beurs. Wij zijn goed thuis in de regelgeving op het gebied van uitvaarten en weten hoe de kosten ervan te beperken zijn. Ook kunnen wij doorverwijzen voor diverse vormen van hulpverlening.

De Stichting ondersteunt de nabestaanden bij hun vragen zoals:
• Wat te doen als er geen uitvaartverzekering is?
• Mag ik zelf zaken rond de uitvaart regelen om kosten te besparen?
• Wat te doen als de overledene schulden na laat?
• Waar kan ik aankloppen voor extra financiële hulp?
• Wat als er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen?

De Stichting kijkt waar geholpen kan worden. Wij kijken of er een aanvraag kan worden ingediend voor bijzondere bijstand. Sobere uitvaartdiensten “kleden” wij aan. ook helpen wij met crowdfunding en/of het aanvragen van een bijzondere bijstand.